Abdijen in Normandië – aflevering 1: het departement Eure

In Normandië vind je veel prachtige abdijen die je kunt bezoeken. In dit eerste deel van de serie “Abdijen in Normandië” aandacht voor de abdijen in het departement Eure.

 

Notre-Dame de Grestain

In de elfde eeuw lijdt Herluin de Conteville aan lepra. De heilige maagd Maria verschijnt hem in een droom en vraagt hem of hij wil genezen. Natuurlijk wil Herluin dat. Maria raadt hem aan af te reizen naar Grestain. Daar, bij een bron, staat een kapel die aan Maria is gewijd, maar die in verval is geraakt. Als Herluin ervoor zorgt dat er weer een geestelijke en een altaar komen, dan zal hij genezen van zijn lepra.

Enige tijd daarna verschijnt Maria opnieuw in een droom aan Herluin en vertelt hem dat hij een abdij moet stichten in Grestain. Herluin geneest, en samen met zijn vrouw Arlette (de moeder van Willem de Veroveraar, geboren uit een eerdere relatie van Arlette) sticht hij de abdij van Notre-Dame de Grestain. Herluin en zijn vrouw Arlette liggen bij de abdij begraven.abdij abdijen

De abdij kent zware tijden: zo wordt ze onder meer diverse keren geplunderd en in brand gestoken. In 1757 houdt ze per koninklijk decreet op te bestaan. De kerk en gebouwen vervallen en worden afgebroken, met uitzondering van een grote zaal, waarvan een woning voor een kapelaan wordt gemaakt. De voormalige abdij en het bijbehorende terrein gaan diverse keren in andere handen over, en krijgen een bestemming als boerderij. In 1960 openen de toenmalige eigenaren de abdij voor het publiek.

Hoewel de abdij van Grestain nog steeds particulier eigendom is, kun je haar wel bezoeken. De abdij is dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur geopend voor individuele bezoeken (gratis). Iedere donderdag kun je deelnemen aan een bezoek onder leiding van een gids (aanmelding via het Office de Tourisme in Beuzeville).

Meer informatie: www.abbeye-de-grestain.fr

Notre Dame de Bonport

Nog een legende: de Engelse koning (en Normandische graaf) Richard Leeuwenhart is op jacht, als hij in de problemen raakt in de rivier de Seine. Hij zweert dat hij een klooster zal stichten op de plaats waar hij de oever kan bereiken. De koning vergeet zijn eed niet, en sticht in 1189 de abdij van Notre Dame de Bonport (‘de goede haven’, een verwijzing zou zijn naar de plek waar het de koning lukte uit het water te komen), op zo’n twintig kilometer van Rouen.

De cisterciënzer abdij raakt na de Franse Revolutie in verval. Er zijn slechts twee vleugels overgebleven, waar je nog onder meer de middeleeuwse eetzaal, de sacristie, het scriptorium en enkele restanten van oude fresco’s kunt zien.

De abdij van Bonport is te bezichtigen tussen 1 april en 30 september te bezichtigen op zon- en feestdagen van 14.00 tot 18.30 uur. In juli en augustus is de abdij van zondag t/m vrijdag geopend.

Er worden regelmatig evenementen georganiseerd in de abdij. Op de website vind je hier meer informatie over.

Meer informatie: www.abbeydebonport.com

Abbeye de Fontaine-Guérard

De abdij van Fontaine- Guérard (gesticht in 1135) begon als een benedictijnse abdij, voor de zusters in de eeuw daarna toetraden tot de abdij abdijencisterciënzer orde. Tijdens de Franse Revolutie wordt de abdij verkocht en gaat daarna veelvuldig over in andere handen. In 1937 vermaakt de toenmalige eigenaar de abdij in zijn testament naar het Leger des Heils. Het Leger des Heils zorgt vervolgens voor restauratie van de gebouwen. In 2013 verkoopt het Leger des Heils de abdij aan een particulier.

De abdij is te bezichtigen en wordt gezien als een van de beste voorbeelden van anglo-normandische gotiek.

In juli en augustus is de abdij geopend van dinsdag t/m zondag, van 14.00 tot 18.30 uur. In september is de abdij alleen geopend op zondag, van 14.00 tot 18.00 uur.

Adres: Abbeye de Fontaine-Guérard, 27380 Radepont.

Abbeye de Notre-Dame du Bec

De abdij van Notre-Dame du Bec, in Le Bec-Hellouin, wordt gesticht in 1034. In de eeuw na de stichting ontwikkelt de abdij zich tot een van de belangrijkste intellectuele centra in Frankrijk. Net als de andere abdijen in deze tijd, heeft de abdij van Notre-Dame du Bec het zwaar te verduren in de Honderdjarige Oorlog. In 1789 tijdens de Franse Revolutie houdt de abdij op te bestaan. In de gebouwen worden de paarden van het leger gehuisvest. In de Tweede Wereldoorlog vinden diverse legereenheden onderdak in de abdij. In 1948 wordt de abdij weer in ere hersteld als benedictijner monniken zich opnieuw op het terrein installeren.

De leden van de benedictijnse gemeenschap wonen en werken hier nog steeds. Dat betekent dat niet alle gebouwen en vertrekken van de abdij open zijn gesteld voor bezoekers.

Het voorplein is dagelijks gratis toegankelijk. Door de week zijn er rondleidingen om 10.30 uur, 15.00 uur en 16.00 uur (van juni t/m september is er nog een extra rondleiding om 17.00 uur). Op zon- en feestdagen zijn er rondleidingen om 12.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Missen worden gehouden om 7.00 uur en 11.45 uur (op zon- en feestdagen om 10.30 uur). Vespers worden gehouden om 18.00 uur (op zaterdag om 17.30 uur, en op zon- en feestdagen om 17.00 uur). Vigiliën vinden plaats op zaterdag om 21.30 uur.

In de winkel van de abdij zijn onder meer boeken over de geschiedenis van Notre-Dame du Bec te verkrijgen, en producten die door de monniken zijn gemaakt, zoals aardewerk en kaarsen.

Meer informatie: www.abbayedubec.com